บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือ จำนวน 27 ลำ
ให้กับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

วันที่ 10 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเรือจำนวน 27 ลำ ให้กับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมี นายภานุมาศ สามสีเนียน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ประธานกรรมการการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นางสาววิยะดา แจ่มจำรูญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และ นายเทวมีน เรืองสมบูรณ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ณ องค์การสะพานปลาสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สำหรับเรือทั้ง 27 ลำ จะส่งมอบต่อเพื่อใช้งานไปยังอุทยานแห่งชาติต่างๆ ดังนี้

1. เรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ฟุต เครื่องยนต์พาดหางเรือขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า จำนวน 10 ลำ

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง
 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จังหวัดเลย
 6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จังหวัดระนอง
 8. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่
 9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดนราธิวาส
 10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

2. เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า จำนวน 4 ลำ

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดหวัดตรัง
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง
 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ จำนวน 10 ลำ

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี จังหวัดเชียงใหม่
 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
 5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จังหวัดระนอง
 8. หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทองจังหวัดพังงา
 9. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม จังหวัดสงขลา
 10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ จำนวน 3 ลำ

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์