ส่งมอบเรือยางท้องอ่อน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร Suzuki ขนาด 40 แรงม้า 3 ก.พ. 60

ส่งมอบเรือยางท้องอ่อนแบบปฏิบัติการทางทหารขนาดบรรทุก 10 คนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายตราอักษร Suzuki ขนาด 40 แรงม้า ให้กับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1 ทัพเรือภาค 1 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ 3 ก.พ. 60