ส่งมอบเรือตรวจการณ์ สทร.08 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเรือตรวจการณ์ สทร.08 แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ซึ่งเรือตรวจการณ์ สทร.08 เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ดูแลรักษาความปลอดภัย และความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่อ่าวท่าเรือ เฝ้าดำเนินการขจัดคราบน้ำมัน และดำเนินภารกิจต่างๆ ตามแผนที่ กนอ. กำหนด เป็นเรือที่มีความแข็งแรงสามารถใช้งานในทะเลระดับคลื่นปานกลางได้ดี มีความเร็วสูง
เป็นเรือไฟเบอร์กลาส ท้องเรือมีลักษณะเป็นท้องแบนกึ่งตัว V พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานอื่นๆ อย่างครบครัน เรือตรวจการณ์ สทร.08 จึงเป็นเรืออีกลำที่เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดในภารกิจต่างๆ โดยมีการส่งมอบ และทดสอบประสิทธิภาพของเรือ ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง