ส่งมอบเรือกู้ภัยสีส้ม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเรือกู้ภัยความเร็วสูงสีส้มแก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี ซึ่งเรือกู้ภัยความเร็วสูงสีส้มเป็นเรือที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ควบคุมและปราบปราม และใช้ประโยชน์ทั่วไปมีความแข็งแรงสามารถใช้งานในทะเลระดับคลื่นปานกลางได้ดี มีความเร็วสูง เป็นเรือยางท้องแข็ง(Rigid Inflatable Boat, R.I.B.) ตัวเรือในส่วนท้องเรือ และพื้นเรือทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกเสริมกำลังด้วยใยแก้ว(Glass Reinforced Plastic, G.R.P.) พร้อมอุปกรณ์การใช้งานอื่นๆ อย่างครบครัน เรือกู้ภัยสีส้มเป็นเรืออีกหนึ่งลำที่เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกรมเจ้าท่าในภารกิจต่างๆ

3-picture1

3-picture2