วันมารีนสัมพันธ์ (Marine Day)

capture087

บริษัทมารีนไทย กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม มารีน สัมพันธ์ ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

กิจกรรมมารีนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จัดอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็น นโยบายของบริษัทที่จะให้พนักงานทั้งที่เป็นพนักงานเก่า และพนักงานที่เข้าใหม่รวมถึงผู้บริหารของบริษัทในเครือทุกคนได้มีโอกาสรู้จักกันอย่างใกล้ชิด มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์กันให้แนบแน่น และการให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของบริษัทโดยรวม

066

การจัดกิจกรรมมารีนสัมพันธ์ของกลุ่มมารีนไทยกรุ๊ป ในปีนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558?ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ?จ.สมุทรปราการ พนักงานทุกคนต่างร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า โดยเริ่มด้วยการปั่นจักรยานชมความงดงามของมุมต่างๆ ในเมืองโบราณ หลังรับประทานอาหารเที่ยง?ทุกคนพร้อมกันที่ค่ายลูกเสือนครริมขอบฟ้า สมุทรปราการ เพื่อร่วมกิจกรรมเข้าฐานตามที่กำหนดไว้ แม้อากาศจะร้อนแต่กิจกรรมในแต่ละฐานที่สับเปลี่ยนหมุนเวียน ก็สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้นให้กับทุกคนได้ตลอดเวลา หลังจากประกาศทีมที่ชนะเลิศและมอบรางวัลให้แก่ทีมต่างๆ แล้ว คุณลัดดา เอี่ยมสมุทร ผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานของงานในวันนี้ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และความตั้งใจของกลุ่มบริษัทที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้น สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

กลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด?ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้ง บริษัท เอ. แอนด์มารีน?(ไทย) จำกัด, บริษัท มารีนเซอร์วิเทค?จำกัด, บริษัท ลาลิซัสไทย จำกัด, และโรงเรียนเดินเรือสากล?เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับ?อุปกรณ์เรือ เครื่องมือสื่อสาร และ?อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางทะเลบนเรือทุกชนิด ตลอดจนให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่คนประจำเรือทุกระดับชั้น ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทางทะเล หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับมาตรฐานสากล

bo-10

088

077