ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี กับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร