มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมงานวันชาวเรือโลก SEAFARER DAY 2019

กลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป ประกอบด้วย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด, บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด, โรงเรียนสยามการเดินเรือ ร่วมออกบูธในงานวันชาวเรือโลก SEAFARER DAY 2019 ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Martime Organization : IMO) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสาหรับชาวเรือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนรับรู้ถึงความสาคัญของนักเดินเรือจากทั่วโลก ในปีนี้ IMO มุ่งเน้นเรื่อง “ความเท่าเทียมทางเพศกับการทำงานบนเรือ (I Am On Board with gender equality)” และได้จัดงานขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ในงานครั้งนี้ภายในบูธได้นำสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินเรือ สินค้าด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการเดินเรือมาร่วมจัดแสดง พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการใช้งานแสดงผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรต่างๆ

2
3
4
5
9
10
11
12
13.1
14
18
19
20
21
22
23
24.1