มารีนไทย กรุ๊ป รดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์

มารีนไทย กรุ๊ป จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 อิ่มบุญ สุขใจ ชุ่มฉ่ำ มีความสุขกันถ้วนหน้า