เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มอบทุน การศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

มอบทุน สร้างโอกาสในการศึกษา

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานที่ปรึกษา มารีนไทยกรุ๊ป พร้อมด้วย คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มอบทุน การศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษา

มารีนไทยกรุ๊ป เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นองค์กรที่มีส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Contact : Marinethai.net

Social : Facebook