พิธีปล่อยเรือลงน้ำ รักษ์นที 01 รักษ์นที 02

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายมารีน ทำพิธีปล่อยเรือ รักษ์นที 01 และ รักษ์นที 02 ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ สกายมารีน ท้ายบ้าน สมุทรปราการ