ผู้แทนสถานทูตนิวซีแลนด์ เยี่ยมชม บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 คุณณรงค์เดช วิจิตร กรรมการผู้จัดการ คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป  พลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาฯ และคุณทรงกลด ดวงหาคลัง ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คุณรัฐพล บำรุงกิตติกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถานทูตนิวซีแลนด์ พร้อมด้วย Mr. Tom Panell, Global Distributor Manager บริษัท HAMILTONJET EUROPE ผู้ผลิตเครื่องยนต์เรือตราอักษร HAMILTONJET ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด โดยได้เยี่ยมชมโชว์รูมสินค้าของบริษัทฯ พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือชนิดต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตลาดเรือ และเครื่องยนต์ HAMILTONJET ณ อาคารมารีนไทย ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ