ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ มารีนไทยกรุ๊ป

วันที่ 3 เมษายน 2567 คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป พร้อมคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท สกายมารีน จำกัด ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สันติ มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมอู่ต่อเรือของ บริษัท สกายมารีน จำกัด โดยช่วงแรกรับฟังคำบรรยายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมารีนไทย และการดำเนินงาน บริษัท สกายมารีน จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลังจากนั้นได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมอู่ต่อเรือ บริษัท สกายมารีน จำกัด พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป