ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ ของ มารีนไทย กรุ๊ป
ในการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และขจัดคราบน้ำมันในทะเล

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ ของ มารีนไทย กรุ๊ป ในการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยมี คุณศิวากร วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา