บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ
ให้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด โดยคุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทีมงาน ได้ส่งมอบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (Vessel Traffic Management System : VTMS) ให้กับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นาวาเอก ไพฑูรย์ ชีชะนะ เป็นประธานตรวจรับ พร้อมคณะกรรมการ ณ อาคารพักผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพการรองรับการให้บริการท่าเรือ ทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์แก่บรรดา เรือรบ เรือสินค้า เรือเฟอร์รี่ และเรืออื่นๆ ทั่วไป เป็นการขยายขีดความสามารถของท่าเรือ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล