บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (Bridge Simulator)
ให้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (Bridge Simulator) ให้แก่ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายณกร อินทร์พยุง เป็นผู้ตรวจรับงานและรับมอบ ณ ห้อง 102 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

สำหรับชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR) เป็นเครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ สามารถแสดงการตอบสนองภาพได้เสมือนจริงจากสะพานเดินเรือ Bridge Visual และ ชั้นดาดฟ้าของเรือ (deck) และ เป็นภาพจากกล้องส่องทางไกล (binocular view) พร้อมอุปกรณ์การวัด แบริ่ง (Bearing measurement) ภาพเสมือนจริงบนสะพานเดินเรือนั้นสามารถแยกได้หลายหน้าต่างหรือหลายช่องหลายมุม รวมกันไม่น้อยกว่า 180 องศา และมีฟังก์ชั่นสามารถรองรับได้ถึง 360 องศา ในระบบภาพ 3 มิติ (3D world) ของระบบภาพ ผู้ฝึกสอนสามารถควบคุมการปรับแต่งทัศนะวิสัยจากัด, เวลากลางวัน, เวลากลางคืน, ระดับความแรงของสภาพท้องทะเล, สภาพท้องฟ้า เมฆ ฝน หมอก หิมะ แสงแดด นอกจากนั้นในระบบภาพ 3 มิติ (3D world) จะต้องมี ไฟเรือเดิน ไฟค้นหา ไฟบนดาดฟ้าเรือ ธง สัญญาณไฟ และมีภาพการเคลื่อนไหวของ เสาอากาศเรดาร์ ร่องรอยการเคลื่อนที่ของเรือ และ ใบจักรด้วย