บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ทดลองการใช้งานระบบ Guardian Asset Protection ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัท Vesper Marine ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ดำเนินการติดตั้ง และทดลองการใช้งานระบบ Guardian Asset Protection ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดูแลและป้องกันระบบสายเคเบิลใต้น้ำในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด และเป็นการป้องกันอันตรายจากเรือเดินสมุทร, เรือโดยสาร และเรือประมง ที่สัญจรผ่านเข้ามายังบริเวณที่มีการวางสายเคเบิลใต้น้ำ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อแนวสายเคเบิลใต้น้ำ เช่น การทิ้งสมอของเรือเดินสมุทรบริเวณใกล้กับแนวสายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแนวสายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งหากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับแนวสายเคเบิลใต้น้ำ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอง รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล

2

ระบบ Guardian Asset Protection ยังมีความสามารถในการสร้างทุ่นเสมือนเพื่อแสดงตำแหน่งของแนวสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อให้เรือเดินสมุทร ,เรือโดยสาร และเรือประมง ที่สัญจรผ่านบริเวณนั้นได้ทราบถึงตำแหน่งของแนวสายเคเบิลใต้น้ำ โดยข้อมูลตำแหน่งของทุ่นเสมือนที่สร้างขึ้นนี้ก็จะไปแสดงบนหน้าจอของเครื่อง AIS (Automatic Identification System) ที่ได้ติดตั้งไว้บนเรือเดินสมุทร, เรือโดยสาร และเรือประมง ได้ทราบถึงตำแหน่งทุ่นเสมือนที่ได้สร้างขึ้นมาจากระบบนี้ โดยสามารถสร้างทุ่นเสมือนได้มากถึง 65 จุดพร้อมกันภายในรัศมีการทำงานของระบบ

นอกจากนี้ ระบบ Guardian Asset Protection นี้ยังมีความสามารถในการติดตาม และสังเกตการณ์ การจราจรทางน้ำของเรือเดินสมุทรที่สัญจรผ่านมายังบริเวณรัศมีทำการของระบบ Guardian Asset Protection ผ่านระบบ Cloud Server ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน Web Browser จากตำแหน่งไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอยู่ภายในสำนักงานหรือศูนย์ควบคุม โดยสามารถ login เข้าระบบโดยมี Password ในการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าติดตาม และยังสามารถตั้งกฎ (Rule) เพื่อทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเรือ โดยข้อความจะถูกส่งไปแสดงยังหน้าจอของเครื่อง AIS (Automatic Identification System) หากมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายกับความเสี่ยงที่ได้ตั้งกฎ (Rule) ไว้ และผู้ใช้งานสามารถตั้งกฎเองได้ตลอดเวลา และในเวลาเดียวกันระบบยังสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางข้อความ SMS และ Email ให้กับทางผู้ใช้งานได้ทราบอีกด้วย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าติดตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และทำการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และที่สำคัญยังสามารถบันทึกประวัติเหตุการณ์และเล่นย้อนหลังได้เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบการทำงานของกฎ (Rule) ที่ได้ตั้งไว้ได้อีกด้วย

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook