บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4th Ship Technology for the Next Decade (Ship Tech IV)

งานแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรตหน้าครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) โรงแรม Royal Cliff Hotel เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยมีกรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่ง งานแสดง 4th Ship Technology for the Next Decade มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ การสื่อสาร ดาวเทียม เรดาห์ ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการบรรยายทางวิชาการ การจัดแสดงผลงาน ตลอดจนการ สาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธของ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย ) จำกัด และบริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ได้ที่บูธหมายเลข C17 และ C18 ซึ่งในการนี้ ผู้ผลิตกล้อง ระบบช่วยเดินเรือแบบ Gyro และเครื่องมือประเภทต่างๆ ประเภท Optronics ตราอักษร Safran จากประเทศฝรั่งเศส และผู้ผลิตระบบกันโคลงแบบไยโร ตราอักษร Seakeeper จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและวิทยาการพร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาในงานแสดงครั้งนี้ด้วย