บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02
ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02 ใน โครงการบริหารจัดการขยะ ขจัดคราบน้ำมันและดับเพลิง ให้กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายอนุชิต สวัสดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในฐานะ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วย นายจอมเจตน์ ด้วงสุข นายศุภโชค ศิลปเจริญ นางสาวธัญญนันท์ พักษ์พงศ์ นายปณิธาน ชูแก้ว กรรมการ ร่วมตรวจรับ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

รวมไปถึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้างและของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งชี้แจงลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติตามขอบเขตงาน

เรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02 ในโครงการบริหารจัดการขยะ ขจัดคราบน้ำมัน และดับเพลิง เป็นเรือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีความทนทานไม่สึกกร่อนง่าย ตัวเรือทำจากเหล็ก Carbon Steel ขนาดความยาว 41.77 ฟุต ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 นอต เครื่องยนต์ 260 แรงม้า ได้รับการออกแบบและต่อสร้างโดย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และจะถูกส่งไปประจำการเพื่อปฏิบัติงานที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป