บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือยางท้องแข็ง จำนวน 17 ลำ
ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทีมงาน บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเรือยางท้องแข็งขนาด 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาด 90 แรงม้า จำนวน 10 ลำ
และเรือยางท้องแข็งขนาด 6.60 เมตร เครื่องยนต์ 140 แรงม้า จำนวน 7 ลำ ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ประธานกรรมการ
การตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นางพีรนุช ดุลกูล และ นายพีรวัฒน์ คำค้ำเลิศ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ณ องค์การสะพานปลาสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สำหรับเรือยางท้องแข็งทั้ง 17 ลำจะส่งมอบต่อเพื่อใช้งานไปยังอุทยานแห่งชาติต่างๆ ดังนี้

เรือยางท้องแข็งขนาด 6.60 เมตร จำนวน 7 ลำ

1. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล 5 ลำ

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล 1 ลำ

3. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ พีพี จ.กระบี่ 1 ลำ

เรือยางท้องแข็งขนาด 5.80 เมตร จำนวน 10 ลำ

1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล 2 ลำ

2. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล 1 ลำ

3. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา 2 ลำ

4. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จ.พังงา 1 ลำ

5. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดูท้ายเหมือง จ.พังงา 1 ลำ

6. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 1 ลำ

7. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2 ลำ