บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ บริจาคให้กับมูลนิธิการนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยบริจาคให้กับมูลนิธิการนิคมอุตสาหกรรม ทางผู้อำนวยการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 256