อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมสำหรับทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ,ช่องเก็บแบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมสำหรับทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ,ช่องเก็บแบตเตอรี่