อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมสำหรับทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ,ระบบบริหารจัดการทุ่นด้วย GSM

อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมสำหรับทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ,ระบบบริหารจัดการทุ่นด้วย GSM