ทุ่นเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ( ISOLATED DANGER MARKS )

ทุ่นเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ( ISOLATED DANGER MARKS )