ทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตทางข้างแนวทางเดินเรือ (LATERAL MARKS)