ทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตราย (CARDINAL MARKS),ทุ่น เหลือง

ทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตราย (CARDINAL MARKS),ทุ่น เหลือง