ขนาดของทุ่นต่างๆ,ทุ่นขนาด 2200mm,ทุ่น

ขนาดของทุ่นต่างๆ,ทุ่นขนาด 2200mm,ทุ่น