คณะกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้บริหารกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้การตอนรับ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. พร้อมคณะ โดยมี นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังคำบรรยายสรุปภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยช่วงบ่าย คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ และคุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ในนาม มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมบรรยายสรุป
รวมถึงพาคณะเยี่ยมชมพื้นที่อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS) ชั้น 15 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง