กลุ่มบริษัท มารีนไทย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มสะอาด SEVEN SEAS
ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

วันที่ 14 เมษายน 2563 คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท มารีนไทย, สมาคมความปลอดภัยทางน้ำ และ สกาย มารีน ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มสะอาด SEVEN SEAS ให้แก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง โดยมี คุณประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
ถ.เมืองใหม่-มาบตาพุด (สาย7) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

1 (2) - Copy
2 (2) - Copy