รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด