Marine Communication & Navigation System, GMDSS - SOLAS Safety Equipment

 

A. & Marine (Thai) Co., Ltd. | บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

SALES - SERVICES - AGENTS

MARINE COMMUNICATION & NAVIGATION EQUIPMENT

GMDSS EQUIPMENT, ALL KIND OF MARINE SAFETY EQUIPMENT

ศูนย์รวมเครื่องมือสื่อสาร เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์

บริการครบวงจร รวดเร็ว ถึงที่ ซื่อตรง ด้วยอะไหล่แท้ครบ 100 %

โดยช่างผู้ชำนาญงาน ผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต

"มุ่งมั่น พัฒนา มาตรฐานสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง"

Quality Managment assured firm to ISO 9001:2008 standard

By UKAS Classification, UK Certificate no. 6400

 


A. & Marine (Thai) Co., Ltd. head office located at Marine Thai Building, 555 Mu 3 Taiban Road, T.Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn 10280 Thailand with our two regional offices located in Ranong and Songkhra Province and more than fifteen branches located along the coastline. Our company is a Thai's leader in supply and services to the Marine products as follows:

   

Communication equipments meet to IMO/SOLAS regulation such as GMDSS (Global Maritime Distress Safety and System), AIS (Automatic Identification System), SSAS (Ship Security Alert System), VDR (Voyage Data Recorder), LRIT (Long Range Identification and Tracking System), Satellite EPIRB, SART Radar Transponder, NAVTEX Receiver, Two-Way Handheld GMDSS radio

     

Design & Installation for GMDSS equipment system and provided surveyor services for apply to any classification societies for issue the Radio Safety Certificate and Shore Base Maintenance Agreement.

Supply & Services for all kind of navigation equipment i.e. Marine Radar, GPS, DGPS, Plotter, Echo Sounder, Magnetic compass, Gyro compass, Speed Log, Anemometer, ECDIS, Weather Facsimile etc.

   

Marine communication all brand LF/MF/HF/VHF/UHF

Intercommunication system includes Public Addressor system, Battery less Telephone System.

   

Satellite Communication system - INMARSAT F-77 / FleetBroadband / BGAN / C / Mini-C / D+ / M / Mini-M, IRIDIUM, ACeS.

Hydraulic steering gear system and Auto Pilot system.

Other navigation aids equipment i.e. Marine binoculars, Night Vision Goggle, Ship's clock, Barometer, Navigation lights, Searchlight, Mapping instrument, Nautical charts, Ship's carriage books etc.

 

Safety equipments meet to SOLAS regulations - Pyrotechnics, Liferaft, Lifebuoy, Lifejacket, Breathing Apparatus, Fire fighting gears.

Power supply unit, Transformer and Regulator specific designed for Marine communication.

Stocking for all spare parts of marine communication and navigation equipments.

Service Center for communication and navigation for all brands & models.

Turn-key projects for Fleet tracking system, VTMS - Vessel Traffic Management System, Bridge Simulator System, Shipyard handling equipment system, MRCC - Maritime Rescue Co-ordination Centre, MRSC - Maritime Rescue co-ordination Sub-Centre and RCC - Rescue Co-ordination Centre and others network system.


บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารมารีนไทย เลขที่ 555 หมู่ 3 ถนนท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีสาขาและศูนย์บริการ ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมากกว่า 10 แห่ง พร้อมจำหน่ายและให้บริการซ่อมทำผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องสื่อสารระบบ GMDSS (Global Maritime Distress Safety and System), AIS (Automatic Identification System), SSAS (Ship Security Alert System), VDR (Voyage Data Recorder), LRIT (Long Range Identification and Tracking System) ตามมาตรฐาน IMO : SOLAS, Satellite EPIRB, SART Radar Transponder, NAVTEX Receiver, Two-Way Handheld GMDSS radio.

รับวางระบบ GMDSS และบริการตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารประจำเรือเพื่อออก Radio Safety Certificate, บริการจัดทำ Shore Base Maintenance Agreement

เครื่องช่วยในการเดินเรือทุกชนิด เช่น เครื่องเรดาร์สี, ดาวเทียม, พล๊อตเตอร์สี, GPS, DGPS, ซาวเดอร์สี, เข็มทิศแม่เหล็ก, เข็มทิศไยโร, เครื่องวัดความเร็วเรือ, เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม, เครื่องแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ECDIS, เครื่องรับข่าวอากาศ Weather Facsimile เป็นต้น

เครื่องวิทยุสื่อสารทางบก ทางทะเล ทุกชนิด เช่น LF/MF/HF/VHF/UHF ฯลฯ

เครื่องมือสื่อสารภายในเรือ เช่น โทรศัพท์ชุมสายภายในเรือ, ระบบประกาศคำสั่ง Public Addressor System, โทรศัพท์กำลังเสียง Batteryless Telephone System เป็นต้น

เครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด เช่น INMARSAT F-77 / FleetBroadband / BGAN / C / Mini-C / D+ / M / Mini-M, IRIDIUM, ACeS, Thuraya เป็นต้น

ระบบเครื่องถือท้ายเรือแบบไฮโดรลิก, ไฮโดรลิกไฟฟ้า และ เครื่องเดินเรืออัตโนมัติ Auto Pilot

อุปกรณ์ประจำเรือต่างๆ เช่น กล้องส่องทางไกล, กล้องตรวจการณ์กลางคืน, นาฬิกาเรือ, บารอมิเตอร์, โคมไฟเดินเรือ, โคมไฟค้นหา, อุปกรณ์ขีดเข็มสำหรับแผนที่, แผนที่เดินเรือ, บรรณสารการเดินเรือ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันภัยประจำเรือตามกฏ SOLAS เช่น พลุและควันสัญญาณ, แพชูชีพ, เสื้อชูชีพทั้งแบบโฟมและแบบก๊าซ CO2, หวงชูชีพ, หน้ากากนิรภัย, ชุดผจญเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิงประจำเรือ เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดสำหรับเครื่องสื่อสารโดยเฉพาะ, เสาอากาศทุกย่านความถี่ และ อะไหล่เครื่องสื่อสาร และ เครื่องช่วยในการเดินเรือทุกชนิด

สินค้าพิเศษ เช่น ระบบติดตามเรืออัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต Tracking System , ระบบนำร่องเลเซอร์สำหรับนำเรือเทียบท่า, ระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ VTMS - Vessel Traffic Management System สำหรับงานบริหารท่าเรือ, ระบบตรวจการณ์และป้องกันภัยสำหรับท่าเรือตามกฎ ISPS Code, ระบบจำลองการฝึก Simulator System สำหรับทางเรือและระบบต่างๆ ของเรือ, อุปกรณ์สำหรับงานสำรวจและอุทกศาสตร์, อุปกรณ์สำรวจงานขุดเจาะใต้ดิน, ระบบคานเรือและเคลื่อนย้ายเรือบนบก, สินค้ายุทธภัณฑ์ ฯลฯ

เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบสถานีวิทยุชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยทางทะเล MRCC - Maritime Rescue Co-ordination Centre, MRSC - Maritime Rescue co-ordination Sub-Centre และ RCC - Rescue Co-ordination Centre ตลอดจนการจัดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงต่างๆ

ศูนย์บริการหลังการขายและคลังสำรองอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

เป็นตัวแทนแต่งตั้งจากอู่ต่อเรือต่างประเทศ เพื่อจัดหาเรือและต่อเรือตามความต้องการของลูกค้า

 

 

 

เข็มทิศเรือ, เครื่องวัดความเร็วเรือ, เครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ, กระโจมวิทยุแจ้งตำบลที่ฉุกเฉิน, เครื่องวัดความลึกของน้ำ, เครื่องหาตำบลเรือ, ดาวเทียม + ซาวเดอร์, วิทยุเรือ, หม้อแปลงสำหรับเรือ, เรดาร์เรือ, กล้องส่องทางไกลสำหรับเรือ, โคมไฟสัญญาณเรือ, เครื่องวัดความกดอากาศ, ไฟฉายสำหรับเรือ, เครื่องมือสื่อสารประจำเรือ, มือถือผ่านดาวเทียม, พวงชูชีพ, เสื้อชูชีพ, แพชูชีพ, ระบบติดตามเรืออัตโนมัติ, ระบบบันทึกการเดินของเรือ, เครื่องเดินเรืออัตโนมัติ, เสาอากาศสำหรับเรือ, เครื่องรายงานตัวอัตโนมัติสำหรับเรือ, Compass marine, Speed Log, Navtex Receiver, EPIRB, Echo Sounder, GPS marine, GPS+Sounder, Radio Marine, Power suppl marine,Marine Radar, Marine binoculars, Navigation lights, Barometer, Marine Searchlights, Marine Communication, Mobile Satellite Communication, Lifebuoy, Lifejacket, life raft, Tracking System, VDR / VDR Voyage Data Recorder, Auto Pilot, Marine antenna, AIS Automatic Identification System / AIS marine, marine, communication, navigation, aids, ship, ships, ECDIS, ECS, Radar, Sounder, Plotter, Sonar, Fish Finder, GPS, DGPS, DF, VHF, UHF, MF/HF, AIS, VTMS, VTS, Coast, Station, DSC, GMDSS, ISPS, SOLAS, IMO, UAIS, walkie-talkie, two-way, EPRIB, SART, liferaft, lifejacket, lifebuoy, lights, simulator, fishing, classification, inspection, services, marine technical, ship agents, ship suppliers, maritime, vessels, dry bulk, container, bulk, cargo, charterer, fleet, reefer, port, ports, oil, sea, ocean, charts, maritime, bulk, carrier, tanker, cruise, deck, shipyard, dockyard, drydock, fixtures, harbor, harbour, surveyors, maritime equipment, ocean liner, transportation, oil rigs, oil tanker, crewing, ship finance, ship repairs, shipbuilding, shipowners, stevedores, voyages, voyage fixture, tank, tonnage, tonnes, tons, towage, tweendeckers, weather

Copyright © 2006 A. & Marine (Thai) Co., Ltd. and Marine Thai Group
555 Mu 3 Marine Thai Building, Taiban Road, T.Taiban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand

Tel.: 662-703-5544, 662-703-5858 Fax.: 662-703-5525, 662-703-3322 E-mail: